Celab Four:C Mobile

Mobilt ärendehanteringssystem

Mobilt ledningsstöd utvecklat i nära relation med Rakelanvändare inom blåljussektorn. Lösningen finns idag för Android, Windows och navigatorn Actis.

Om Celab Four:C Mobile

Syftet med Four:C Mobile är att förenkla ärende- och statushantering mellan den mobila enheten och ledningscentral. Det åstadkoms bland annat genom att enkelt presentera larminformation och tillhandahålla navigation direkt till ärendets destination samt att låta användarna statusrapportera med enkeltryck.

Statusrapportering

Lösningen levereras med konfigurerbara statusknappar, varav vissa knappar kan vara särskilt lättåtkomliga. Samtliga status kan skickas till olika destinationer, exempelvis till SOS och egen ledningscentral och kan sändas både till ISSI och MSISDN.

Statusknappar kan också konfigureras till att automatiska generera händelseförlopp. Knappen "Framme" kan exempelvis avsluta rutten i navigatorn och initiera ett talgruppsbyte på knutna terminaler ¹.

Four:Mobile-for-android-v1Four:C Mobile Android v2.0 stöder split-screen vilket låter både larm och navigation att visas samtidigt.

Kommunikationshantering

Four:C Mobile är i praktiken ett gränssnitt som placerats "ovanpå" en enhet. Det innebär att man via menyerna enkelt kan styra både enheten och ansluten utrustning. Från menyn kan man ställa in exempelvis radioläge (DMO, Gateway och Repeater). Övergång till Gateway kan dessutom autogenerera byte till DMO på knutna radio ¹. Från huvudmenyn kan man också komma åt kortnummer och talgruppslistor i mappstruktur eller läsa och skriva SDS via den virtuella meddelandecentralen.

Four:C-Mobile-for-actis-v7Four:C Mobile for Actis

Ärendehantering

Inkommande ärenden sparas i systemet och aktiverar ärendeinformationsskärmen och en tydlig signal ljuder ur systemet. När knappen för kvittering trycks in skickas en statusuppdatering till lednings-/larmcentralen och beroende på vilken typ av information som det aktuella larmet innehåller kan ett flertal ytterligare saker inträffa ².

  1. Om det inkommande ärendet innehåller en positionsangivelse kan navigationsläget aktiveras via knappen Navigera.
  2. Om det inkommande ärendet innehåller talgrupper dyker dessa upp i knapplistan till höger i fönstret. För att dessa skall kunna användas krävs dock att den anslutna radion innehåller dessa talgrupper.
  3. Om det inkommande ärendet innehåller knutna resurser kan dessa anropas via knappen "Anropa resurs" i huvudmenyn.

De senast inkomna ärendena är tillgängliga via "Ärendeinfo"-knapparna på huvudmenyn. Ärenden kan också vidarebefordras till en annan FOUR.C och/eller Rakelterminal ¹. De kan också sättas till att alltid vidarebefordras automatiskt till någon av de knutna terminalerna ¹.

Andra funktioner³

Fjärrstyrning

I systemet finns en meny med knappar som kan dedikeras för fjärrstyrning av portar, grindar, belysning, etc. Knapparna är konfigurerbara med namn, destination och geografisk funktionsräckvidd (GeoFencing). För att förhindra att portar öppnas på fel plats.

Smidig administration

Four:C stöder enkla uppdateringar. Exempelvis kan nya konfigureringar hämtas direkt från server baserat på inloggning. På motsvarande sätt kan programvaror installeras och supportas på distans. Alternativt kan ny version laddas på ett minneskort och driftsättas via enhetens kortläsare. Vissa konfigurationer kan t.o.m. göras trådlöst via RAKEL.

Egna ikoner/brytpunkter

Det finns möjlighet att göra egna ikoner från start eller så kan de beställas från oss till extra kostnad. Det kan vara exempelvis brandposter, points of interest eller återvändsgränder.

Backkamera

Lösningar har stöd för inkoppling av backkamera. Detta kan även ske på en andra display

Loggning

Four:C Mobile låter er att logga aktiviteter internt, i molnet eller på ett USB-minne.

Länkar

Visa viktiga webbsidor och insatskort direkt i applikationen snabbt och enkelt.


¹ Kräver TETRA/RAKEL-terminal med funktionen CallOut och/eller SDS-remote aktiverad.
² Four:C Mobile är optimerad för sammansatta larmmeddelanden enligt SOS Alarm ABs sändprofiler i RAKEL.
³ Funktioner kan vara plattformsberoende.

Plattformar/Versioner

Android (v2)

Det senaste tillskottet till Four:C Mobile-familjen erbjuder samma ”Rakelrelaterade” funktioner som föregångaren kompletterat med IP-baserad funktionalitet som insatskort, webbplatser, filöverföringar samt integrering med molntjänster och Dispatch-lösningar. Anslutningen mot Rakel hanterar larm-/ärendehantering, statusrapportering och portstyrning och sker via Rakelterminal över Bluetooth. Men den dag infrastrukturen är redo så stöder lösningen även att dessa funktioner använder alternativ databärare (LTE, wifi, etc).

Eftersom Android är världens vanligaste operativsystem för mobila enheter så erhålls också flera inneboende fördelar. Tack vare att många parter driver på utvecklingen så är den ytterst framtidssäkrad avseende prestanda, funktion och kompatibilitet gällande databärare och gränssnitt. Samtidigt finns plattformen till en myriad av enheter vilket försäkrar att det finns hårdvara för varje tillämpning.

En viktig synergieffekt av Four:C Mobile för Android är också den förenklade ”administrativa” hanteringen av plattformen. Då exempelvis konfigurering, uppdatering och enhetshantering nu smidigt kan ske på distans förenklas implementering inom organisationen avsevärt.

Actis (v7)

Originalplattformen för Four:C Mobile är en driftsäker navigator utvecklad för transportindustrin där Four:C Mobile nu är inne på sjunde generationen. Se release notes under Ladda hem för mer information.

Windows (v1)

Four:C Mobile for Windows är utvecklad primärt för de organisationer som redan använder Windows-datorer i fältet. För att möjliggöra applikation att användas i kombination med organisationens befintliga verksamhetsstöd utan behov av extra utrustning.

Ingår som standard
  • Statusrapportering
  • Ärendehantering
  • Navigation
  • Portstyrning/Fjärrstyrning
Optioner
  • Backkamera
  • Sekundär display (slavskärm)

Ladda hem

Varianter

Vårt Artikelnummer Lev. Artikelnummer Benämning Benämning 2
08.P0100 08.P0100 Celab Four:C Mobile Actis SW standalone
08.P0105 08.P0105 Celab Four:C Mobile Actis SW sekundärskärm (Förare)
08.P0120 08.P0120 Celab Four:C Mobile Android SW
Skapa konto/logga in för att handla

Specifikationer kan ej anges då dessa är kopplade till vald plattform och aktuell hårdvara.

Frågor om Celab Four:C Mobile eller andra produkter?

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart som möjligt
Vi värnar om din integritet. Läs mer om hur vi hanterar dina/era uppgifter.


Namn Vänligen ange ditt namn
Företag Invalid Input
E-post Vänligen kontrollera din e-postadress
Ort Invalid Input
Telefon Ange endast siffror i telefonnumret
Meddelande Vänligen ange ett meddelande
Invalid Input
Du måste godkänna att vi får spara din information innan du skickar.

Referenskunder

Smurfit Kappa Kraftliner

Effektivitet och maximal säkerhet var ledorden när Smurfit Kappa Piteå letade efter ett nytt kommunikationssystem. Lösningen visade sig finnas på oväntat nära håll.

Jämtkraft

När Jämtkraft hade problem med utomhustäckningen var RAKEL den självklara lösningen. För att lösa problemet med inomhustäckningen fick vi ta till helt andra åtgärder.

Västmanlands Länstrafik

En väl beprövad kombination av RAKEL och Celab Operator Platform (Numera Four:C Dispatch). ger effektivare kommunikation, en mindre stressande arbetsmiljö och framför allt förbättrad säkerhet.

Visa fler referenser