DATA / IT

Vi har levererat konventionella IT-lösningar sedan början av 2000-talet men har på senare år stadigt ökat vårt utbud av moln- och hostingtjänster och kan idag erbjuda lösningar som passar de flesta behov. Dessutom erbjuder vi utveckling av skräddarsydda affärssystem.

PROGNOSEN SÄGER MER MOLN.

Men inte regnmoln. Inte orosmoln. Utan molntjänster. Det vill säga IT som tjänst och inte som produkt.

Säkrare

Vår högteknologiska infrastruktur och moderna övervakningssystem låter oss arbeta förebyggande, vilket sammantaget minskar er nedtid nämnvärt.

Infrastrukturen är även virtualiserad, vilket innebär att vi smidigt kan flytta information mellan den fysiska utrustningen. Er information är på så vis oftast tillgänglig även vid uppdateringar och uppgraderingar.

Kontinuerliga säkerhetskopior i separat byggnad ger dessutom er information skydd mot både virtuella och fysiska hot.

Smidigare

Vår erfarna personal minimerar ert behov av egen dedikerad personal och ger er en enda kanal för support.

Vi kan leverera enskilda tjänster (program) eller kompletta lösningar (system) för ett par eller ett par hundra användare. Det kan dessutom enkelt och snabbt anpassas, vilket markant ökar flexibiliteten för er.

En internetuppkoppling räcker för att ni ska få tillgång till er information. Att flera av våra tjänster dessutom är plattformsoberoende, innebär att ni får samma information i datorn, plattan eller telefonen.

Billigare

Vår virtualiserade infrastruktur låter oss fördela resurserna smidigare mellan alla användare. Detta gör att hårdvarukostnaden kan delas mellan fler och priset per användare minskar.

Ert egna behov av utrustning minimeras och ni betalar bara för det ni utnyttjar via en fast avtalad avgift per användare och månad.

Det ger er inte bara ett lägre pris, utan även bättre översikt över kostnaderna och större möjlighet att styra dem.