DIGITAL KOMRADIO

Våra digitala radio är baserade på den internationella standarden DMR, Digital Mobile Radio. Det innebär också att nästan alla våra modeller kan användas även analogt. Vi företräder Motorola, som samlat sina DMR-radio under varumärket MOTOTRBO™.

MOTOTRBO™ är världens mest populära produktserie för digital radiokommunikation och alltså helt baserad på Digital Mobile Radio. DMR kombinerar det allra bästa från konventionell kommunikationsradio med funktionaliteten hos digital teknologi. Det innebär den omedelbara och pålitliga kommunikationen som en komradio ger kryddat med datatjänsterna från IP-teknologi. Med MOTOTRBO™-serien får man också tillgång till ett mycket brett utbud av produktivitetshöjande tredjepartsapplikationer som exempelvis kontrollrumslösningar, inomhuspositioneringssystem och telemetrilösningar.

Produktfamiljen erbjuder en ny generation digitala komradio bestående av både kompakta enheter, vattentät utrustning och explosionsskyddad materiel. Dessutom har flertalet radio inbyggd Bluetooth®, GPS och dynamisk färgdisplay. Kort sagt, kommunikationsradio specifikt framtagna för att kunna utnyttja den digitala tekniken maximalt och för att passa just er verksamhet perfekt.

Bakåtkompatibilitet

Tanken med MOTOTRBO™ är att erbjuda en serie DMR-baserade kommunikationsradio som är riktigt framtidssäkrad samtidigt som den låter användarna byta ut sin utrustning successivt.

Detta uppnås genom att nästan alla modeller kan programmeras med både analoga och digitala kanaler. Man kan alltså fortsätta med rent analog kommunikation till dess att hela organisationen, avdelningen eller arbetslaget uppgraderats. Det blir ännu enklare då de flesta nya modeller stöder analoga varianter av selektiv signalering.

När "strategiska" delar av organisationen uppgraderats, kan de övergå till digital kommunikation och vid behov enkelt vrida över till en analog kanal för att kommunicera med resterande. Med Dynamic Mixed Mode (DMM) kan analoga och digitala kanaler till och med användas i ett system, samtidigt. DMM innebär att repeatern automatiskt känner av om det är en analog eller digital signal den skall återsända.

Några av de nyare modellerna (ex. DP1400 & DP3441) har dessutom i stort sett samma tillbehör som sina föregångare, vilket gör övergången än mer friktionsfri.

Grundprestanda

Förutom att digitaliseringen medför förbättrade prestanda har också de flesta digitala komradio i produktfamiljen utrustats med flera smarta funktioner för ytterligare utvecklad kapacitet.

Ljudkvalitet

MOTOTRBO™ använder sig av avancerad digital bullerdämpning som effektivt filtrerar ut mänskliga röster och aktivt dämpar missljud från maskiner, fordon, väder, etc. Tillsammans med utvecklade mottagare ger det ett jämnare ljud över hela täckningsområdet. Många av modellerna har dessutom utrustats med så kallad Intelligent Audio, som automatiskt anpassar högtalarens volym efter omgivningen. Intelligent Audio fungerar även på utvalda tillbehör.

Flera av audiotillbehören till produktserien är så kallade IMPRES™-tillbehör, det innebär att de "kommunicerar" med komradion för att nivåer och inställningar optimeras för den aktuella kombinationen av radio och tillbehör.

Batteritid

Eftersom MOTOTRBO i digitalt läge använder så kallad TDMA halveras sändningstiden, (se kapitlet Om Digital Mobile Radio). Detta resulterar i märkbart längre batteritider. Då TDMA i praktiken halverar kanalbredden, kan man i digitalt läge även kommunicera dubbelt så många på samma kanal, även i direktläge.

Möjligheter

Den kanske mest utmärkande punkten för MOTOTRBO™. Den digitala tekniken, produkternas kapacitet och komradiovärldens bredaste utbud av applikation ger möjligheter som nästan bokstavligt är oändliga.

I och med digital komradio är det definitivt slut på ren talkommunikation med kommunikationsradio. Eftersom den digitala överföringen hanterar både röst och data identiskt är det precis lika enkelt att överföra allt från korta textmeddelanden och koordinater till diagnostikinformation eller skriftliga arbetsordrar. Dessutom är många modeller utrustade med funktioner som tidigare inte varit tillgängliga i en komradio.

Några få exempel

Med en digital kommunikationsradio med inbyggd GPS kan man utnyttja någon av alla de PC-baserade positioneringsapplikationerna som finns att tillgå. Tillsammans med inbyggd Bluetooth® kan även inomhuspositionering uppnås enkelt. På så vis kan exempelvis ledningscentraler ha kontinuerlig övervakning av samtliga användare i systemet.

Eller, genom att koppla en trådlös RFID-läsare till radion kan exempelvis en väktare bekräfta ankomst till olika skyddsobjekt, utan möjlighet att lura systemet.

I MOTOTRBO™ Applications Catalogue hittar ni mängder med applikationer som skulle kunna förenkla, förbättra och effektivisera era verksamheter. Det kan gälla datainsamling, samtalsloggning, fjärrstyrning, kontrollrumslösningar, telemetri, säkerhetsfunktioner, e-postintegrering, radiohantering, system för enklare övergång till digitalt, etc, etc.

Dessutom finns mjukvaruuppgraderingar till basstationerna i produktfamiljen som ytterligare ökar funktionaliteten och kapaciteten i systemen, bl.a. IP Site Connect, Capacity Plus och Capacity Max.

Ladda hem

Länkar

Introduktion till ETSI DMR

Marknadsledande missljudseliminering tack vare aktiv audiofiltrering

Efter att ha digitaliserats så komprimeras den inspelade datan genom att fokusera på mänskliga röster. Detta medför att högljuda omgivningar hos sändande part inte går att utmärka.

Digital komradio konverterar mänskliga röster till data, vilket medför att tal och data behandlas likadant, de är med andra ord integrerade. Utrustningen erbjuder exempelvis dataöverföring i form av SMS-liknande textmeddelanden.

Jämnare ljudkvalitet

Digital radiokommunikation ger också en jämnare ljudkvalitet över täckningsområdet. Eftersom den digitala informationen skickas som små paket så kommer antingen all information fram eller ingen. I modellen nedan visas denna princip. Ytan ovanför gränsen för godkänd hörbarhet är lika med vinsten i ljudkvalitet och ytan till höger om korsningen mellan analog och gränsen för hörbarhet är vinsten i räckvidd.

mototrbo-ljudkvalitet

Analogt och/eller digitalt stöd ger en intelligent bakåtkompatibilitet

Det parallella stödet för analog och digital programmering gör att utrustningen kan utnyttjas i såväl rena digitalradiosystem som konventionella system. Eftersom terminalerna kan vara programmerade med ett antal analoga respektive digitala kanaler samtidigt så kan de till och med användas i de olika systemen bara genom att vrida på kanalväljaren. Man kan alltså byta ut utrustningen i sin egen takt på så vis successivt övergå till digital komradio.

Motorola's DMR-basstationer har dessutom ett så kallat dynamiskt dubbelstöd vilket innebär att den känner av om en radio sänder digitalt eller analogt och anpassar sig efter detta. Med andra ord kan man låta enskilda avdelningar eller arbetsgrupper övergå till Mototrbo separat från övriga organisationen.

Dubbel kapacitet

tekniken bakom Digital Mobile Radios fördelar är TDMA, eller Time Division Multiple Access. Det är en metod att dela in en fysisk radiokanal i tiden, för att skapa så kallade tidsluckor som i praktiken fungerar som två kanaler. Två parallella samtal kan då pågå på samma fysiska kanal, vilket i praktiken innebär en fördubbling av kapaciteten på befintlig kanal, jämfört med konventionell FDMA där man halverar bredden på kanalen. En komradio drar som mest batteri vid sändning, när nu TDMA halverar sändningstiden så ökar följaktligen battertiden, väsentligt. (ca 30-40% enligt de tester som gjorts).

mototrbo-tdma

Rejält utökad funktionalitet med hjälp av ett brett utbud av applikationer

ETSI DMR är med sin digitalisering, integrerade tal och data samt stöd för standardgränssnitt som USB perfekt för att integreras med annan teknologi. Eftersom DMR också är en internationell standard finns all information om dess protokoll tillgänglig för alla.

Detta har medfört att en mängd tredjepartsaktörer utvecklat applikationer, system eller programvaror som passar, utnyttjar eller förbättrar MOTOTRBO™-systemen. Denna utveckling fortgår kontinuerligt och redan idag finns mervärden att hämta bl.a. inom områdena:

Resurshanteringssystem
Fjärrstyrning av radion
Kontrollrumslösningar
Integrering med tjänster som Google Maps
Integrering med andra radiosystem

System för inomhuspositionering
Mätvärdesinsamling
Samtalsloggning/inspelning
Telefonintegrering
Crossbandsignalering

Slutligen har Motorola egenutvecklade tillval till sin infrastruktur där de två främsta är IP Site Connect och Capacity Plus.

IP Site Connect

Med hjälp av tillvalet IT site connect kan man via IP sammankoppla en mängd basstationer för att skapa antinget ett större täckningsområde lokalt eller flera täckningsområden på olika geografiska platser.

Capacity Plus

Capacity Plus för in trunking i MOTOTRBO™. Trunking är ett sätt att låta flera individer effektivt dela på samma resurs. I radiovärlden innebär det att alla användare normalt ligger på en "väntkanal". När ett samtal initieras så tilldelas det samtalet en ledig kanal. På detta sätt kan kapaciteten ytterligare mångdubblas i jämförelse med ett konventionellt kösystem.