Jämtkraft

När Jämtkraft hade problem med utomhustäckningen var RAKEL den självklara lösningen. För att lösa problemet med inomhustäckningen fick vi ta till helt andra åtgärder.

Jämtkraft är ett över 125 år gammalt energibolag besjälat av klimatsmarta energilösningar. Företaget, som ägs av kommunerna i Östersund, Krokom och Åre, erbjuder el och fjärrvärme. Dessutom har de ansvar för drygt 800 mil elnät och producerar över 1 TWh el och värme om året, en summa som man hoppas fördubbla de närmaste åren. Man är framför allt stora inom vattenkraft och vindkraft men man producerar även bioenergi och trots de nordliga breddgraderna har man till och med lyckats utveckla
effektiva solkraftanläggningar. En sådan verksamhet kräver naturligtvis en väl fungerande kommunikation – och det har visat sig vara en både stor och svår utmaning.

Läs allt om hur man lyckades övervinna utmaningen under Ladda hem till höger...

Ladda hem