Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Den nybildade nämnden är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan räddningstjänsterna i Skara-Götene och Falköping-Tidaholm. Deras strävan att skapa synergieffekter mellan verksamheterna har redan tidigare mynnat ut i den gemensamma Sambandscentralen i Falköping (KSC).

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg bildades så sent som vid årsskiftet och utgörs av kommunerna Götene, Skara, Falköping och Tidaholm. Det innebär att deras operativa område sträcker sig som ett gigantiskt L mellan våra två stora sjöar, Vänern och Vättern. Inom det geografiska området ansvarar förbundet för just samhällsskyddet för de över åttiotusen personer som lever och verkar där.

Under flera år upplevde dåvarande Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm att förmågan att leda räddningsinsatser successivt begränsats. Man hade uppmärksammat tillfällen då fel enheter larmades ut, insatser då för få resurser tillkallades och situationer då utryckningen genomfördes i onödan. Den mest centrala orsaken identifierades vara ett reducerat ledningsstöd från den nationella larmcentralen, det saknades situationsanpassad resursstyrning och tillräcklig dynamik i larmförfarandet.

Läs allt om hur vi hjälpt dem att vända den negativa utvecklingen och istället bli pionjärer inom inre ledningsförmåga under ladda hem till höger.

Ladda hem