Referensberättelse Smurfit Kappa Piteå

Referensberättelse (swedish, english)

Reportage om Smurfit Kappa Piteås upplevelser av TETRA-kommunikation.

Berättelse om hur Smurfit Kappa Piteå erhåller modern digital kommunikation utan att äga.