Motorola MTM5000 brochure

Broschyr (english)

Information (PDF) om Motorola MTM5000-serien.

Introduktion till Motorola MTM5000, en serie mobila TETRA-terminaler.