Oskarshamns Kärnkraftverk

Komplett TETRA-lösning ersätter flertalet analoga system.

OKG aktiebolag producerar ungefär 10 % av Sveriges elektricitet och är därmed en av de största leverantörerna av baskraft på den nordiska marknaden. OKG är baserat på Simvarpshalvön 3 mil norr om Oskarshamn. Där ligger förutom OKG:s tre kärnkraftsreaktorerna också Clab placerat, Sveriges centrala mellanlager för använt kärnbränsle. På halvön arbetar omkring 900 personer men den siffran kan ökas till nästan 1500 vid revisionsavställningar, alltså tillfällen då man genomför underhåll på anläggningen.

OKG är sedan 1993 dotterbolag till E.ON (tidigare Sydkraft) som äger 54,5% av bolaget. De övriga 45,5% ägs av Fortum-koncernen.

Källa: www.okg.se

Ladda hem

Utmaningen

OKG utnyttjade tidigare ett flertal separata analoga system som genom hög ålder och omodern teknik hade brister i funktionaliteten och kommunikationssäkerheten men framförallt i integreringen. De analoga systemen erbjöd exempelvis inte funktioner för datatrafik som OKG ansåg nödvändiga. Men framförallt ville man ha ett enda sammanhängande kommunikationssystem.

Efter att ha undersökt ett antal alternativ ansåg man att ett eget privat TETRA-system var det optimala för ändamålet. Eftersom OKG är en samhällsviktig aktör har de även rätt att deltaga i det nationella digitala kommunikationsnätet RAKEL. De valde därför att även förbereda deras system för det.

"I hård konkurrens valde vi Celab Communications, då vår utvärdering visade att de hade den bästa helhetslösningen" - Evert Svensson, Projektledare, OKG

Lösningen

Efter OKG:s utvärdering visade sig Celab Communications AB erbjuda den mest kompletta helhetslösningen, avseende infrastruktur, terminalutbud, manöverutrustning och servicefunktioner.

Kommunikationslösningen på OKG är idag baserad på Motorolas Compact TETRA och omfattar två basstationer. En basstation kan ensam hantera upp till 2500 användare, men genom omfattande infrastruktur både inomhus och utomhus kan systemet på OKG i teorin hantera upp emot 10 000 användare. Systemets olika delar kommunicerar trådlöst med basstationerna vilket ökar driftsäkerheten eftersom inte hela systemet slås ut vid problem. Om en basstation blir utslagen flyttas samtliga användare automatiskt över på den kvarvarande stationen, vilket endast innebär en minskning i antalet tillgängliga tidsluckor (kanaler). Om båda basstationerna skulle bli utslagna, finns fortfarande funktionen DMO, där terminalerna kommunicerar direkt med varandra.

I systemet ingår ett flertal operatörsplatser som alla ligger uppkopplade mot interna TETRA-kanaler, RAKEL och även 80Mhz analoga kanaler. Alltsammans styrs genom datorer, där man enkelt kan välja mot vilken resurs man vill trafikera. Detta har möjliggjorts genom integrering mellan de olika teknologierna genom diverse radioväxlar. Integreringen är den enskilt viktigaste orsaken till systemets breda funktionalitet och användarvänlighet och har genomförts av Celab Communications AB som hade totalansvar för kommunikationslösningen, från projektering till installation, anpassning och service.