Phon

Skala som anger upplevd ljudstyrka.

Phon-skalan är skapad för att indikera människors upplevda ljudtryck, till skillnad från Decibel som anger ett faktiskt ljudtryck. Låga frekvenser upplevs "volymmässigt" lägre än höga frekvenser - trots att de har samma faktiska ljudtryck (Decibel). Endast vid 1kHz frekvens är Decibel och Phon kurvorna likadana.

Skalan är också skapad för att representera en dubblering eller halvering av det upplevda ljudtrycket för varje 10 Phon upp eller ned på skalan.