Man-down

Inbyggd sensor som triggar larm om radion förblir orörlig under en fastställd period eller vinklas förbi en förutbestämd gräns. Att jämföra med t.ex. Lone Worker, som istället uppmanar användaren att kontinuerligt bekräfta att denne mår bra med hjälp av en timer.

Rent praktiskt innebär det att en "väljusterad" Man Down funktion kan larma betydligt snabbare än liknande funktioner.