IMOP

Interference Mitigation Oscillation Prevention

Funktion som eliminerar risken för att en repeater självoscillerar, något som annars kan leda till störningar i nätet.