Celab fortsatt ramavtalsleverantör av produkter och tjänster för RAKEL i Statens Inköpscentrals vid Kammarkollegiets nya ramavtal.

Pressmeddelande Publicerad 2021-10-04

Avtalet som började gälla den 1:a oktober är resultatet av en upphandling som genomfördes av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet under våren. I upphandlingen erhöll Celab Communications AB maximalt antal mervärdespoäng – något som understryker företagets kompetens och erfarenhet på området.

En nyhet med ramavtalet är att det nu tillförts ytterligare ett delområde under benämningen Övrig radiokommunikation. Celab erhöll även där maximal mervärdespoäng i utvärderingen av leverantörer.

Tillförandet av delområdet innebär att statliga myndigheter och andra avropsberättigade organisationer nu också kan genomföra en andra konkurrensutsättning på utrustning och tjänster för annan digital eller analog kommunikation. Utrustning kan innebära komradioenheter men även dispatcher-utrustning för ledning och samordning, repeaters och antenner. Tillbehör till dessa produkter samt närliggande tjänster inkluderas också delområdet.

Mer information om avtalet finns här. Där finns också länkar till vidare läsning om vårt erbjudande, avtalet och Rakel i allmänhet.

Ladda hem