Referensberättelse Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Referensberättelse (swedish, english)

Beskrivning hur vi underlättat Samhällsskydd Mellersta Skaraborg's inre ledningsförmåga.

Berättelse om hur Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar med kommunernas samordningscentral (KSC) som är byggd runt vår ledningsplattform Four:C Dispatch.