Motorola SL4000/SL4010 brochure

Broschyr (english)

Information (PDF) om Motorola SL4000/SL4010

Introduktion till Motorola SL4000/SL4010, en digital komradio med tydliga likheter med en smartphone.