Sex reflektioner att göra innan ni köper ny kommunikationslösning

Artikel (swedish, english)

En "checklista" över saker att beakta när ni skall köpa nytt kommunikationslösning.

De sex viktigaste faktorerna att överväga när ni skall implementera nytt kommunikationssystem.