Celab Orchestra

Celab Orchestra är en fullt anpassningsbar Dispatch Work Station (DWS) som ger mycket goda möjligheter att hantera och styra all kommunikation inom organisationen från er driftcentral, ledningscentral, etc.

Grundidén med Celab Orchestra är att ge organisationer ett effektivt och intuitivt sätt att hantera sin kommunikation. Vilken teknologi som används är mindre relevant eftersom lösningen låter olika kommunikationsvägar (telefoni, kommunikationsradio, etc) att integreras i ett och samma användargränssnitt.

Som namnet antyder består Orchestra av ett flertal ”instrument”, eller moduler, som sätts samman baserat på era krav, era behov och era önskemål för att skapa er unika ”symfoni”. Systemet har heller inget standardiserat användargränssnitt utan det designas efter era förutsättningar och arbetssätt.

Celab Orchestra kan skräddarsys till nästan alla ändamål, så länge det rör kommunikationshantering och/eller resursstyrning.

Driftsäkerhet

Gemensamt för alla Orchestra-användare är att de ställer enorma krav på tillgänglighet och, pålitligheten står därför alltid i centrum.

Orchestra installeras ”normalt” distribuerat, vilket innebär att ett antal geografiskt särställda knytpunkter (noder) sammankopplas via ett nätverk i ett så kallat kluster. Varje nod är utrustad med en applikationsserver och en eller flera bryggor (gateway) som ansluter systemet mot extern infrastruktur som telefoni, Tetra, e-post, o.s.v.

Systemet är designat att fungera som en molntjänst vilket innebär att servrarna synkroniserar information i realtid och agerar som ett och samma system. En användare har hela tiden tillgång till alla tillgängliga noders alla kommunikationsvägar. Förlorar en arbetsplats kontakten med någon nod kan användaren fortfarande arbeta med full funktionalitet, men med något begränsad kapacitet. Alla noder kan dessutom verka helt oberoende av varandra, om uppkopplingen mellan dem skulle brista. Antal arbetsplatser per nod är oftast dimensionerad för att kunna hantera all kommunikation från en plats, utifall problem uppstår lokalt på en av platserna.

Bryggorna (gateway’s) är normalt anslutna med kabel men lösningen utrustas med fördel även med trådlösa reservvägar, om den lokala uppkopplingen går ned. Den trådlösa anslutningen kan även användas som huvudväg men, det innebär oftast något reducerad funktionalitet.

Resursdelning

En styrka hos systemet är att det möjliggör en effektiv delning av gemensamma resurser. En resurs i en av noderna, såsom telefonlinjer, Tetraradio, fasta uppkopplingar mot Tetrasystem etc. kan samtidigt användas av flera klienter, även om de är geografiskt är utspridda på olika platser. Detta kan drastiskt minska kostnaderna för gateways och anslutningsavgifter.

Frågor om Celab Orchestra?

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart som möjligt
Vi värnar om din integritet. Läs mer om hur vi hanterar dina/era uppgifter.


Namn Vänligen ange ditt namn
Företag Invalid Input
E-post Vänligen kontrollera din e-postadress
Ort Invalid Input
Telefon Ange endast siffror i telefonnumret
Meddelande Vänligen ange ett meddelande
Invalid Input
Du måste godkänna att vi får spara din information innan du skickar.

Referenskunder

Ellevio

Upplever smidigare resursstyrning med hjälp av kommunikationsplattformen Celab Orchestra. Med sin specialanpassade version av plattformen kan nu Ellevios ledningscentral smidigare hantera all sin kommunikation, oavsett om det gäller telefoni, SMS eller Rakelsamtal.

Visa fler referenser