Träffa eller överträffa era deadlines med gruppkommunikation

Broschyr (english)

En sammanfattning (EN) om hur gruppkommunikation kan underlätta för tillverkningsindustrin.

Läs om hur radiokommunikation och kommunikationslösningen WAVE ger möjlighet till gruppkommunikation mellan praktiskt taget alla enheter oavsett uppkoppling.