Leverera i rätt tid med gruppkommunikation

Broschyr (english)

En sammanfattning (EN) om hur gruppkommunikation kan förenkla för transportindustrin.

Läs om hur kommunikationslösningen WAVE och modern digital komradio ger möjlighet till gruppkommunikation mellan praktiskt taget alla enheter oavsett uppkoppling.